Tematem kontroli MOPR zajęli się konińscy radni

i

Autor: Arleta Janiak

Tematem kontroli MOPR zajęli się konińscy radni

2023-03-22 22:04

Delegacja pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z panią dyrektor na czele, stawiła się przed konińskimi radnymi, by wyjaśnić wszystkie zarzuty zawarte w raporcie pokontrolnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Dyrektor MOPR Małgorzata Rychlińska odpowiedziała radnym podczas posiedzenia komisji Rodziny i Spraw Społecznych na zarzuty zawarte w raporcie Wojewody. Dodajmy, że chodzi o kontrolę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wydał ocenę negatywną i 40 zaleceń do wprowadzenia przez ośrodek.

Będziemy nadal wykonywać swoje obowiązki w poczuciu czynienia dobra. Przepraszam za swoje emocje, za swoje rozżalenie, ale jest nam po prostu przykro. Bardzo szybko można zniszczyć człowieka, wizerunek na który pracowaliśmy wiele lat. Jak robimy dobrze jest cisza, ale potknięcie jest bardzo głośne - powiedziała Małgorzata Rychlińska, dyrektorka MOPR w Koninie

Zdania radnych odnośnie raportu po kontroli były podzielone. Na sali obrad padało wiele pytań ze strony członków komisji o wyjaśnienie poszczególnych zarzutów zawartych w raporcie...

Niedopuszczalne są sytuacje, o których pani dyrektor poinformowała, że rodziny zastępcze odmawiają kontaktu między dziećmi, rodzeństwem, a MOPR tę decyzję po prostu przyjmuje. No przepraszam, ale nie kupuję tego - powiedział radny Jakub Eltman. 

Za to radny Wiesław Wanjas chwalił pracę MOPRu wskazując między innymi na trudne warunki pracy w tym także lokalowe, w jakich pracownicy muszą funkcjonować 

Nasz MOPR wywiązuje się w tych różnych trudnych sytuacjach bardzo dobrze. Nigdy nie było żadnych uwag, aż do tego raportu - dodaje radny Wiesław Wanjas

Na koniec posiedzenia komisja przyjęła projekt uchwały zobowiązującej dyrektor MOPR do wykonania zaleceń pokontrolnych.