Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Kazimierzu Biskupim

2023-06-13 19:44

Co roku, od sześciu lat rodziny zastępcze z powiatu konińskiego spotykają się w Kazimierzu Biskupim, podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

W Kazimierzu Biskupim spotkały się rodziny zastępcze wraz ze swoimi pociechami, by wspólnie świętować Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Tu zasadniczą rolę odgrywają rodzice pieczy zastępczej, którzy tworzą już ponad setkę takiej osób przyjmujących w danej chwili dziecko kiedy potrzebuje pomocy. W powiecie nie ma domów dziecka. Ten termin już dawno zginął. U nas się to robi w ten sposób, że próbuje się przywrócić chociaż na krótki etap rodzinę taką, która odzwierciedla normalną rodzinę w środowisku tego dziecka - powiedział wicestarosta koniński Władysław Kocaj

Starostami uroczystości w Kazimierzu Biskupim zostali Państwo Walkowscy, którzy od wielu lat byli rodzicami zastępczymi w Babiaku i do tej pory pomogli ponad 150 dzieciom

Jest to bardzo ważna sprawa, żeby dzieciom w odpowiednim czasie pomóc, ponieważ one nic nie zawiniły, nikogo nie obraziły. Potrzebują pomocy i my śpieszymy zawsze, kiedy tylko taka pomoc potrzebna - powiedziała Zofia Walkowska

Pilnie potrzeba rodzin zastępczych w powiecie konińskim. W ostatnich miesiącach dużo więcej dzieci potrzebowało opieki zastępczej

Dzieci są w dużej części malutkie. Wcześniej najczęściej one były w wieku kilkunastu lat. Dzieci są ewidentnie z wielkimi potrzebami specjalistycznymi. Naprawdę mamy dużo dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z zaburzeniami. Chyba zmienił się już oraz tych dzieciaczków w pieczy - powiedziała Elżbieta Sroczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

W powiecie konińskim jest obecnie 19 rodzin zastępczych zawodowych. A w rodzinach zastępczych  opiekę znalazło około 220 dzieci.