szkoła

i

Autor: pixabay.com

REKRUTACJA DO SZKOŁY

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023/2024 - do kiedy trwa? Jaki jest przelicznik punktów?

2023-07-10 8:33

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Przed uczniami ósmych klas nie lada wyzwanie, ponieważ muszą dokonać ważnego wyboru - nie tylko przyszłej szkoły, ale także i profilowanej klasy. Do kiedy trwa rekrutacja? Jakie dokumenty są wymagane i jak wygląda przelicznik punktów? Sprawdźcie najważniejsze informacje na ten temat.

Spis treści

 1. Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024 - HARMONOGRAM
 2. Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024 - DOKUMENTY
 3. Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024 - PRZELICZNIK PUNKTÓW

Rekrutacja do liceum, technikum 2023/2024 - do kiedy można składać dokumenty? Jaki jest przelicznik punktów? Takie pytania rodzą się w głowie niejednej młodej osoby. Przed wieloma absolwentami ciężki orzech do zgryzienia, a mianowicie rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej. Od września wielu uczniów rozpocznie nowy rozdział w swoim życiu i edukację w nowej placówce. Do kiedy można składać dokumenty do liceum, technikum i do zawodówki? Jak wygląda przelicznik punktów? Poniżej znajdziecie najważniejsze szczegóły dotyczące rekrutacji. Zapoznajcie się z nimi uważnie - to bardzo ważne!

Polacy o polskich gwiazdach i influencerach #EwelinaPyta

Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024 - HARMONOGRAM

Do kiedy można składać dokumenty? Ile trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych? Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami można składać:

 • od 23 czerwca do 10 lipca - w tym terminie uczniowie muszą dostarczyć do szkoły dokumenty potwierdzające osiągnięcia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty i nalepy je złożyć w szkole pierwszego wyboru
 • 18 lipca - szkoły publikują listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia
 • 18 lipca do 25 lipca - uczniowie potwierdzają podjęcie nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, potrzebne jest również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 26 lipca - ogłoszenie przyjętych osób w szkołach.

Rekrutacja uzupełniająca w większości szkół rozpocznie się po 26 lipca. Do tego dnia szkoły opublikują listę przyjętych kandydatów.

ZOBACZ TAKŻE: Nie mają nawet 18 lat, a robią wielką karierę. Kto oprócz Viki Gabor należy do tego grona?

Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024 - DOKUMENTY

Jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej? Niezbędny będzie wniosek o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W przypadku szkoły branżowej należy złożyć także zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły branżowej). Jeśli nie jesteście czegoś pewni, warto zadzwonić do sekretariatu danej szkoły i po prostu zapytać.

Sonda
Liceum, technikum czy zawodówka - do jakiej szkoły się wybierasz?

Rekrutacja do szkół średnich 2023/2024 - PRZELICZNIK PUNKTÓW

Jaki jest przelicznik punktów? Podczas rekrutacji liczą się punkty uzyskane na egzaminie ósmoklasisty (maksymalnie 100). Oprócz tego brane są pod uwagę oceny z czterech przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, a także dwa, które znajdują się w wykazie wybranej przez ucznia klasy. Można także otrzymać dodatkowe punkty za świadectwo z paskiem, wolontariat szkolny, konkursy, olimpiady, a także za wydarzenia artystyczne i sportowe. Maksymalnie można uzyskać 200 punktów.

PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:

 • język polski i matematyka - liczbę otrzymanych punktów procentowych należy pomnożyć przez 0,35. Oznacza to, że z egzaminu z tych dwóch przedmiotów można uzyskać maksymalnie 70 punktów - po 35 z każdego.
 • język obcy nowożytny - w tym przypadku liczbę punktów mnożymy przez 0,3 - czyli najwięcej można zdobyć 30 pkt.

PUNKTY ZA OCENY:

 • ocena celująca - 18 punktów
 • ocena bardzo dobra - 17 punktów
 • ocena dobra - 14 punktów
 • ocena dostateczna - 8 punktów
 • ocena dopuszczająca - 2 punkty

PUNKTY DODATKOWE:

 • świadectwo z paskiem - 7 punktów
 • wolontariat szkolny - 3 punkty
 • konkursy, olimpiady, wydarzenia artystyczne i sportowe - od 2 do 10 punktów, ale nie więcej niż w sumie 18.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki testów ósmoklasisty 2023 - STRONA NIE DZIAŁA. Co robić?