szkoła, nauka

i

Autor: canva

EGZAMIN 8 KLAS

Przecieki z języka angielskiego 2024. Te zadania będą na egzaminie ósmoklasisty 16.05?

2024-05-16 8:15

Przed uczniami z ósmych klas ostatni dzień ich egzaminów. W czwartek 16 maja otworzą swoje arkusze z języka angielskiego i będą mieli aż 90 minut na ich rozwiązanie. Jakie zadania mogą pojawić się na testach? Wiemy co warto powtórzyć sobie przez czwartkowym egzaminem.

Przecieki egzaminu ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego poszukiwane są przez wielu uczniów, którzy w czwartek 16 maja otworzą arkusze właśnie z tego przedmiotu. Przecieki to coś, o czym marzy niejedna osoba jednak należy pamiętać, że przed testami możemy natknąć się na oszustów! Przypomnijmy, że egzamin ósmoklasisty składa się z zadań ze słuchaniem, znajomości funkcji językowych, a także z zadań na rozumienie tekstów pisanych. Na samym końcu arkusza znajdują się też zadania sprawdzające znajomość języka, którą uczeń ma szansę pokazać podczas tworzenia wypowiedzi pisemnej. Test 8 klas z języka angielskiego trwa 90 minut i rozpoczyna się równo o godzinie 9. Co może pojawić się w arkuszu w 2024 roku? Czy są dostępne w sieci przecieki z języka angielskiego? Co ciekawe język ten wybrało aż 97,7 proc. uczniów!

Eska Daje Szkołę - Król Karol

PRZECIEKI: egzamin ósmoklasisty 2024 - język angielski

Przecieki z języka angielskiego poszukiwane są przez wiele osób. Co może pojawić się na testach w czwartek 16 maja? Arkusze są tajemnicą, a ich treść nie jest znana i oficjalnie pojawią się dopiero po zakończonych egzaminach. Przed egzaminem ósmoklasisty z języka angielskiego 2024 warto powtórzyć sobie:

  • słówka
  • konstrukcję have to, konstrukcję would like to, konstrukcję be going to
  • pisanie listu, e-maila, notatki, ogłoszenia, zaproszenia, pocztówki lub wpisu na blogu
  • czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect , Past Simple , Past Continuous, Future Simple
  • spójniki i wyrazy łączące (np. anyway, but, clearly, unfortunately, before I forget, however)
  • sformułowania potrzebne do wypowiedzi pisemnej (np. Thanks for your letter / email / message, See you soon, Let me know if you can come)

Warto pamiętać, że przecieki z angielskiego nie są dostępne. Za takim hasłem w głównej mierze czai się niebezpieczeństwo - wyłudzanie danych, pieniędzy, czy też infekowanie sprzętu. Warto uważać na niebezpieczne i podejrzane linki, a także nie dać się nabrać na arkusze, które miałyby rzekomo wcześniej wypłynąć do sieci. Gdyby tak się stało, egzaminy od razu byłyby anulowane, a uczniowie musieliby napisać je w kolejnym terminie.