Matura 2022 - ZMIANY zszokowały uczniów. Wyleciało mnóstwo trudnych zadań!

i

Autor: Trip / East News Matura 2022 - ZMIANY zszokowały uczniów. Wyleciało mnóstwo trudnych zadań!

Matura 2022 - ZMIANY zszokowały uczniów. Wyleciało mnóstwo trudnych zadań!

2022-01-13 13:20

Zmiany na maturze 2022 ujawnione. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało aneks informatorów związanych z najbliższym egzaminem dojrzałości. Z pozycji obowiązkowych wypadło kilka zadań, które do tej pory sprawiały trudności uczniom. Jakich zagadnień nie będzie? Przekonajcie się sprawdzając już teraz.

Spis treści

 1. Matura 2022 - zmiany, zadania, arkusze CKE

Matura 2022 - zmiany zszokowały, ale i zaskoczyły uczniów. Pozytywnie, ponieważ okazuje się, że z podstawy programowej wypadło kilka trudnych zagadnień. Jakie zadania na maturze 2022? Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów. Aneks do każdego przedmiotu zawiera zmienioną podstawę prawną, wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie w 2022, wykaz zmian w formule egzaminu, jeżeli w danym przedmiocie wprowadzono zmiany, oraz wykaz zadań anulowanych ze względu na niezgodność treści zadania z przyjętymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Tyczy się to zarówno zadań z matematyki, polskiego, jak i chemii, geografii, historii, informatyki czy języków obcych nowożytnych. Zmiany na maturze 2022 są duże, dlatego warto już teraz sprawdzić, których zagadnień nie trzeba mieć na uwadze.

Historia i teraźniejszość w szkole 2022 - od kiedy, które klasy i o co chodzi?

Sonda
Matura ustna 2022 - czy powinna być obowiązkowa?

Matura 2022 - zmiany, zadania, arkusze CKE

Zmiany na maturze 2022 związane są z nauką zdalną. W roku 2022 egzamin maturalny z matematyki jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020. Sporo zmienia się, jeśli chodzi o język polski, ale dużo więcej zmian zostało wprowadzonych, w przypadku matematyki. 

Matura 2022: zmiany język polski - nie będzie zadań typu:

 • Wypisz z akapitu 2. trzy przykłady wyrazów/wyrażeń środowiskowych lub wyrazów/wyrażeń potocznych i zamień je na wyrazy/wyrażenia neutralne.
 • Wyjaśnij, czemu służy nagromadzenie wyrazów i wyrażeń środowiskowych oraz potocznych w tekście.
 • Podaj dwie cechy gatunkowe tekstu Koniec pseudotradycji, które pozwalają stwierdzić, że jest on recenzją. Każdą cechę zilustruj przykładem z tekstu.
 • "Swojskim derywatem" utworzonym od wyrazu obcego, analogicznym do przykładów podanych przez Jana Miodka, jest wyraz...
 • Od jakich wyrazów podstawowych utworzony został przymiotnik kasandrycznorejtanowsko-piotrowoskargowa?
 • Recenzja Grażyny Stachówny jest nietypowa, ponieważ...

Część ustna z języka polskiego jest nieobowiązkowa. Przystąpić do niej mogą osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Zmienia się liczbę tematów rozprawki na poziomie podstawowym: jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Matura 2022zmiany matematyka - nie będzie zadań typu:

 • Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej f(x) =x2 +4 x-3 w przedziale 0,3 ?
 • Kąt alfa jest ostry i 1 tg alfa=1/2 . Jaki warunek spełnia kąt alfa?
 • Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Kąt alfa jest kątem między dwiema sąsiednimi ścianami bocznymi. Kąt beta jest kątem przy podstawie ściany bocznej (tzn. kątem między krawędzią podstawy i krawędzią boczną ostrosłupa) - zobacz rysunek. Wykaż, że cos alfa * tg[kwadrat] beta = -1
 • W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podstawy ma długość a. Płaszczyzna przechodząca przez krawędź podstawy i środek wysokości tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa . Wyznacz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
 • Dany jest sześcian ABCDEFGH (zobacz rysunek) o krawędzi równej 1 . Punkt S jest środkiem krawędzi DH . Odcinek DW jest wysokością ostrosłupa ACSD opuszczoną z wierzchołka D na ścianę ACS . Oblicz długości odcinków AW, CW i SW.
 • Kwadrat ABCD o boku długości 1 jest podstawą ostrosłupa ABCDS . Odcinek HS jest wysokością ostrosłupa, przy czym punkt H dzieli przekątną AC podstawy w stosunku 2 : 1 (zobacz rysunek). Krawędzie boczne BS i DS mają długość równą 1. Oblicz objętość tego ostrosłupa oraz długości krawędzi AS i CS.
 • Oblicz, ile jest wszystkich liczb ośmiocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 24.
 • Oblicz, ile jest wszystkich liczb stucyfrowych o sumie cyfr równej 5, w zapisie których występują tylko cyfry 0, 1, 3, 5.
 • Oblicz, ile jest wszystkich liczb ośmiocyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 24.

Zmniejsza się liczbę zadań otwartych w arkuszu dla poziomu podstawowego do 7. Zmienia się maksymalną łączną liczbę punktów za arkusz dla poziomu podstawowego z 50 do 45. Jakie zmiany na maturze 2022? Aneks informatora maturalnego 2022 ujawnia wiele znaczących modyfikacji.

Źródło: Matura 2022 - ZMIANY zszokowały uczniów. Wyleciało mnóstwo trudnych zadań!