las

i

Autor: Emilia Czerniejewska

Nadleśnictwo chce kupić lasy

2023-06-19 21:17

Zwiększenie powierzchni lasów ma na celu poprawę warunków klimatycznych. Stąd też nadleśnictwa mają zielone światło do kupowania terenów pod zalesienie. Procedura jest taka: Nadleśnictwo zbiera oferty, następnie szacowane są wartości gruntów i później odbywają się negocjacje.

Nie tylko prywatne lasy, ale również grunty przeznaczone pod zalesienie, chce odkupić od prywatnych osób Nadleśnictwo w Koninie. Ma to nie tylko powiększyć zasoby, ale również pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Im więcej tych gruntów będziemy mieć, tym lepiej będziemy mogli nimi zarządzać, lepiej o nie dbać i jakby dopasowywać składy gatunkowe i ten drzewostan do tego jaki powinien być. Posiadamy wiedzę, żeby jak najlepiej, tym lasem zarządzać, żeby on był bezpieczny i zdrowy.

Powiedział nam Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa w Koninie i dodał, że osoby zainteresowane ofertą powinny posiadać numer działki, obręb ewidencyjny oraz numer księgi wieczystej.

Oczywiście są tam różnego rodzaju obwarowania. To nie może być jakaś współwłasność, żeby było nie wiadomo ilu właścicieli. Najlepiej, żeby to były działki przylegające do lasów. Te wszystkie informacje udzielimy w momencie, gdy ktoś się z nami skontaktuje.

Właścicieli gruntów zainteresowanych zbyciem nieruchomości, Nadleśnictwo w Koninie prosi o kontakt. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.