word

i

Autor: Emilia Czerniejewska

Karta rowerowa, w jeden dzień i to, za darmo

2024-06-13 17:38

Osoba ubiegająca się o wydanie Karty Rowerowej uczestniczy zajęciach, które obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem. Na koniec może podejść do egzaminu, po zdaniu staje się szczęśliwym posiadaczem karty rowerowej.

Zajęcia dla młodzieży, ubiegającej się o wydanie karty rowerowej, a niebędącej już uczniami szkoły podstawowej, organizuje koniński WORD. Po zaliczeniu kursu, będzie można, od ręki, podejść do egzaminu.

Już siedemnastego czerwca, będziemy organizowali takie szkolenie, dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcieliby zdobyć kartę rowerową, a z różnych przyczyn, wcześniej, tego nie zrobili w szkole podstawowej.

Powiedział Mariusz Seńko, zastępca dyrektora konińskiego WORDu i dodał, że bardzo często, posiadanie karty rowerowej, nie jest do końca poważnie traktowane, a jest to dokument prawny, który powinien posiadać każdy niepełnoletni.

Bardzo istotna jest ta kwestia w przypadku osób, które ukończyły siedemnaście lat, ma zastosowanie już wobec takich osób, kodeks karny i kodeks wykroczeń. Jeżeli dochodzi do jakiegoś zdarzenia, gdzie zostają naruszone przepisy, no to taki, młody człowiek, wobec niego, te przepisy zostaną zastosowane.

Udział w szkoleniu i uzyskanie karty rowerowej, są darmowe. Wcześniej trzeba się zapisać w konińskim WORD-ie.Szczegóły znajdziecie w internecie.