Pomoc medyczna dla uchodźców

i

Autor: Canva

Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy – ruszyły telekonsultacje medyczne w języku ukraińskim

2022-02-28 14:50

Straż Graniczna poinformowała o coraz większej liczbie uchodźców z Ukrainy. Tylko w niedzielę do Polski wjechało prawie 100 tys. uciekających przed wojną. Część z nich może potrzebować pomocy medycznej. NFZ wydało specjalnie oświadczenie w sprawie obsługi medycznej uchodźców wojennych z Ukrainy.

Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy

Najwięcej osób przyjeżdża przez przejścia graniczne w Medyce, Dorohusku i Hrebennem. Jak podaje Straż Graniczna tylko w niedzielę do Polski wjechało prawie 100 tys. osób uciekających przed wojną. Kolejne 28 tys. uchodźców wjechało do godz. 7 w poniedziałek (28.02).

Jak można przeczytać na stronie NFZ w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wprowadzone zostały specjalne zmiany mające na celu sprawne udzielanie pomocy medycznej uchodźcom. Do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej (dzieci, osoby starsze). NFZ informuje, że obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić pomocy medycznej.

Za świadczenia medyczne udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia. Specjalne przepisy obsługi medycznej uchodźców wojennych. Poinformowano, że rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Zasady te dotyczą tylko obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Specjalne przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. Uchodźcom z Ukrainy szukającym schronienia przed wojną w Polsce będą udzielenie świadczeń, jak dla polskich pacjentów i tak samo będą ich rozliczane.

Od 27 lutego Została uruchomiona Teleplatforma Pierwszego Kontaktu, która działa w języku ukraińskim. Jest to jeden bezpłatny numer dla całej Polski to 800 137 200. Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w soboty i niedziele, oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia. Osoba dzwoniąca na TPK otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarza w formie telekonsultacji.

Źródło: Pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy – ruszyły telekonsultacje medyczne w języku ukraińskim