Urząd skarbowy rozliczenie roczne PIT

i

Autor: SUPER EXPRESS Urząd skarbowy rozliczenie roczne PIT

PIT 2 - co to jest i czy należy go złożyć? WAŻNY DOKUMENT dla pracowników!

2022-01-05 8:29

Coraz więcej mówi się o formularzu PIT 2. Wszystko w związku z Polskim Ładem. Okazuje się, że Polacy bez jego wypełnienia mogą otrzymać mniejsze wypłaty. PIT-2 dla pracownika - co to jest i czy należy go złożyć? Co się zmienia w 2022 roku?

Spis treści

  1. PIT-2: czym jest? Kogo dotyczy PIT-2?
  2. PIT-2. Zmiany w związku z Polskim Ładem
  3. Kto powinien złożyć PIT-2?
  4. PIT-2: czy jest obowiązkowy?
  5. Gdzie pobrać? Gdzie złożyć PIT-2?

PIT-2: czym jest? Kogo dotyczy PIT-2?

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą liczyć się z tym, że są zobligowani do spełnienia większej liczby formalności niż osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Jednym z dodatkowych obowiązków, który na nich spoczywa, jest prawidłowe wypełnienie wszelkich deklaracji podatkowych, w tym uwzględnienie przekazanego przez pracownika PIT-2.

PIT-2 to dokument, który każdego roku składa wielu pracowników. Jednak wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu jego znaczenie bardzo się zmienia. Co to jest oświadczenie PIT-2 i kto powinien je złożyć? W tym artykule postaramy się wszystko wyjaśnić! 

Tłumacząc najprościej: PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Taki wniosek składamy pracodawcy, by ten mógł odprowadzić z naszej pensji podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej. Jak podkreśla "Gazeta Prawna", złożenie tego druku powoduje, że wypłata „na rękę” jest wyższa, nie dostajemy natomiast zwrotu podatku po rozliczeniu PIT. Formularz PIT-2 to żadna nowość. Obowiązuje od lat i wielu pracowników już go złożyło.

PIT-2. Zmiany w związku z Polskim Ładem

Od kogo dokładnie zatrudniający pobiera wspomnianą zaliczkę? Do grupy tych podmiotów zaliczamy osoby, które uzyskują przychody w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej, a także z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez zakład pracy. Obecnie obowiązują dwa progi podatkowe - 18% i 32%. Pierwszy z nich dotyczy osób, których dochody nie przekroczyły od początku roku kwoty 85 528 złotych, w pozostałych przypadkach z kolei obowiązuje wyższy procent podatku.

Do końca 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła 8000 zł. Od 2022 roku nastąpił  jednak znaczny jej wzrost z 8000 zł do 30 000 zł. Zmiana ta z kolei wpłynęła na kwotę zmniejszającą podatek. Jest to 425,00 zł (30 000 x 17% = 5100 zł / 12 = 425,00 zł). Co ciekawe, kwota zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.

Kto powinien złożyć PIT-2?

Oświadczenie PIT-2 składają osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie na podstawie wymienionych wcześniej stosunków pracy. W sytuacji, gdy występuje inny typ umowy, w tym na przykład umowa o dzieło czy zlecenie, pracodawca nie przyjmuje zeznania i pobiera zaliczkę bez zastosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek dochodowy. 

Osoby, które dopiero zaczynają pracę, powinny przedłożyć formularz PIT-2 u pracodawcy przed otrzymaniem pierwszej wypłaty (zazwyczaj dokumenty te uzupełnia się podczas podpisywania umowy o pracę). Pozostali pracownicy powinni zrobić to przed pierwszym przelewem z wynagrodzeniem w nowym roku kalendarzowym. Jeśli nie dotrzymają tego terminu, pracodawca przez cały rok nie będzie mógł odliczyć im od zaliczki na podatek dochodowy kwoty wolnej.

PIT-2: czy jest obowiązkowy?

Pracownik może, ale nie musi przekazać pracodawcy oświadczenia PIT-2. Jeśli jednak tego nie zrobi, zatrudniający nie będzie mógł odliczyć ulgi. Jak podkreśla portal inewi.pl, nie ma w tym przypadku bowiem żadnych podstaw, aby domniemywać, że osoba zatrudniona nie osiągnęła dochodu z innych źródeł, które mogą stanowić podstawę zmniejszenia podatku. Mowa między innymi o dochodzie z tytułu renty czy emerytury, własnej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy albo Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy też członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną.

Gdzie pobrać? Gdzie złożyć PIT-2?

Wzór wniosku można pobrać ze stron rządowych, pod tym linkiem.

Polski Ład – czy jest to rewolucja podatkowa i społeczna
Źródło: Polski Ład. PIT-2 - co to jest i czy należy go złożyć? O tym musi pamiętać każdy pracownik!