Matura 2022 - czy można nie zdać z przedmiotu rozszerzonego?

2022-05-09 11:06

Matura 2022 to wyzwanie dla wielu osób. To od wyników tego egzaminu zależy dalsza przyszłość uczniów. Aby zdać maturę, trzeba przystąpić do minimum jednego egzaminu w wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Niektórzy zadają sobie pytanie: czy można nie zdać z rozszerzenia? Wyjaśniamy zasady.

Matura 2022 to prawdziwe wyzwanie dla wielu uczniów szkół średnich. Jest to dla nich bardzo stresujący czas, ponieważ od wyników tych egzaminów zależy, czy uda im się dostać na wymarzone studia. Matura składa się z trzech przedmiotów obowiązkowych. Są to język polski, matematyka oraz wybrany język obcy. Najczęściej jest to angielski, niemiecki, rosyjski lub hiszpański. Jest jednak jeszcze jeden warunek, bez którego zdanie egzaminu dojrzałości jest niemożliwe. Chodzi o test z przedmiotu rozszerzonego. To od ucznia zależy, z czego będzie zdawać. Maturzyści często wybierają matematykę, geografię, chemię, fizykę, historię i widzę o społeczeństwie. Niektórzy nie wiedzą jedna, czy jest jakiś próg zaliczeniowy w przypadku przedmiotów dodatkowych.

ZOBACZ TAKŻE: Matura 2022 - co się stanie, jak ktoś spóźni się na egzamin?

ESKA XD #047 | FAME MMA 14, EUROWIZJA, MATURA, LEWITUJĄCE SAMOCHODY

Matura 2022 - zaliczenie egzaminu dodatkowego

Regulamin matury został przedstawiony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną już dawno temu. Wynika z niego, że zaliczenie matury następuje, kiedy uczeń zdobywa minimum 30 procent z egzaminów obowiązkowych oraz przystępuje do egzaminu z przedmiotu rozszerzonego. Oznacza to, że nie da się nie zdać z rozszerzenia. Wystarczy oddać zakodowany formularz. Warto jednak przyłożyć się do tego testu, bo często ma on wpływ na wynik późniejszej rekrutacji na studia.

Sonda
Czy obawiasz się tegorocznego egzaminu maturalnego?

Matura 2022 - daty, harmonogram

Jak co roku, egzaminy maturalne startują po majówce. Matura 2022 odbędzie się w dniach 4 maja – 23 maja. Pierwszego dnia maturzyści napiszą egzamin z języka polskiego, drugiego dnia z matematyki, a trzeciego z języka obcego. Egzaminy ustne oraz z przedmiotów dodatkowych odbywają się w późniejszych terminach.

Źródło: Matura 2022 - czy można nie zdać z przedmiotu rozszerzonego?