egzamin

i

Autor: pixabay.com

MATURA

Kiedy jest poprawka matury 2024? Jakie podanie złożyć?

2024-07-10 8:23

Niestety maturalny maraton nie dla wszystkich skończył się z uśmiechem na twarzy. Niektórym powinęła się noga i muszą przystąpić do egzaminu poprawkowego w dodatkowym terminie. Kiedy jest poprawka z matury 2024? Jakie dokumenty i podanie należy złożyć? Czasu jest niewiele, dlatego warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Nie zdałeś matury? To nie koniec świata i bez spiny, ponieważ są drugie terminy. Termin tegorocznej matury poprawkowej w części pisemnej i ustnej został już wyznaczony. Przypomnijmy, że poprawkę egzaminu będą mogły pisać osoby, które otrzymały mniej niż 30 proc. punktów z jednego przedmiotu obowiązkowego. Jeśli jednak absolwent nie zdał więcej przedmiotów, wtedy musi podejść do matury jeszcze raz za rok z kolejnym rocznikiem. Co jeśli ktoś zdał, a nie podoba mu się wynik? Tu sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ taka osoba może przystąpić do matury z danego przedmiotu jeszcze raz, ale dopiero za rok.

Wywiad - Ewelina Flinta - Opole

Matura poprawkowa 2024 - DATA

Kiedy jest poprawka matury? Kiedy można zdawać egzamin dojrzałości jeszcze raz? Data poprawki jest już znana i ciekawi każdego. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024 roku, zaś część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się dzień później, czyli 21 sierpnia 2024 roku.

Poprawka matury 2024 - DOKUMENTY

Jakie dokumenty trzeba złożyć, gdy chce się zdawać poprawkę matury? Wymagane dokumenty to przede wszystkim pisemne oświadczenie. Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, musi w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, czyli nie później niż do 16 lipca 2023 roku) złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do matury z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.