Przedszkolaki

i

Autor: pixabay.com Przedszkolaki

400 PLUS - dla kogo nowe świadczenie na dzieci? Jak będzie wypłacane? [INFORMATOR]

2021-07-15 11:21

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szykuje kolejne świadczenie, które w założeniu ma pomóc w zachęcaniu Polek i Polaków do zakładania rodzin. Dla kogo przeznaczone jest 400 plus? W jakiej formie będzie wypłacane to świadczenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym artykule.

400 plus - dla kogo nowe świadczenie na dzieci? Jak będzie wypłacane? To pierwsze pytania, jakie nasuwają się w związku z ogłoszeniem przez rząd szczegółów dotyczących programu pomocowego. Informacje podano przy okazji omawiania projektu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, tzw. 1000 plus. Przypomnijmy, że w jego ramach rodzice, których drugie i każde następne dziecko ma od 12. do 36. miesięcy (od roku do trzech lat) mają dostać 12 000 w ratach po 1000 zł. Świadczenie to ma być wypłacane od już od stycznia 2022 roku (rok wcześniej, niż początkowo zakładano). Z rządowych wyliczeń wynika, że programem miałoby być objętych 410 000 dzieci. 400 plus nie jest w ścisłym sensie częścią RKO, lecz świadczenie to jest powiązane z celami projektu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce przeznaczać 400 złotych na pokrycie części kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli. Więcej szczegółów w dalszej części artykułu.

Z tego samego tekstu dowiadujemy się, że przepisy dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego wkrótce trafią do konsultacji społecznych.

1000 plus a 400 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało program 1000 plus dla poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Głównym założeniem jest zachęcenie obywatelek i obywateli Polski do zakładania rodzin. Stąd świadczenia pieniężne na drugie i kolejne dziecko. Informacje na temat Rodzinnego Kapitału Ekonomicznego opublikowano miedzi innymi na Twitterze.

Domowe sposoby na zbicie gorączki u dziecka
Sonda
Czy 500+ powinno być waloryzowane?

Czym zaś jest 400 plus? W tym wypadku chodzi o świadczenie dla rodzin niekwalifikujących się do świadczenia z RKO. Zapomoga uzupełniałaby funkcjonujący od dawna program 500 plus. Warto się dowiedzieć, jak przekazywane miałoby być 400 plus.

Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Szacuje się, że tym wsparciem zostanie objętych około 108 tysięcy dzieci.

400 plus - w jakiej formie będzie wypłacane świadczenie

Jak już zostało powiedziane, 400 plus ma być świadczeniem dla rodzin nie kwalifikujących się do RKO. Przeznaczeniem jest dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu, u dziennego opiekuna lub w klubie dziecięcym. Szacuje się, że ta forma wsparcia finansowego dotyczyłaby około 108 000 dzieci. Najważniejsza informacja dotyczy zaś sposobu wypłacania świadczenia. Pieniądze nie wpływałyby na konta rodziców! Miałyby trafiać bezpośrednio do przedszkoli i innych wymienionych wyżej instytucji. Jak czytamy w komunikacie na stronie ministerstwa:

Źródło: 400 PLUS - dla kogo nowe świadczenie na dzieci? Jak będzie wypłacane? [INFORMATOR]