Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 4 kwietnia

i

Autor: 2LBOT/WOT Kwalifikacja wojskowa

300 tysięcy Polaków otrzyma wezwania przed komisję wojskową! Stawiennictwo obowiązkowe!

2022-01-24 11:11

Blisko 300 tysięcy młodych Polaków otrzyma już niebawem wezwania przed komisję wojskową! Obowiązek stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi mają 19-latkowie, czyli osoby urodzone w 2003 roku. To jednak nie jedyne roczniki które w najbliższych miesiąc będą musiały stawić się przed komisją wojskową!

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpocznie się 4. kwietnia i potrwa do 8. lipca obejmując blisko 300 tys. młodych Polaków. Obowiązek stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi mają 19-latkowie, czyli osoby urodzone w 2003 roku. Wezwanie otrzymają także urodzeni w latach 1998-2002, którym do tej pory nie została określona kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa to dobry moment by wykonać krok w dorosłość, a jego symbolem będzie otrzymanie książeczki wojskowej.

Stając na komisję w jednym miejscu i czasie można uzyskać kategorię zdrowia, założyć ewidencję wojskową i otrzymać książeczkę wojskową. Co ważne, stawiennictwo na kwalifikacji wojskowej i uzyskanie kategorii zdrowia powoduje, że nie trzeba stawać na komisji lekarskiej przy podjęciu decyzji o zostaniu żołnierzem.

Ceny pogrzebów szaleją! Nie będzie nas stać na pogrzeb?

KIEDY I GDZIE TRZEBA SIĘ STAWIĆ? Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne co najmniej siedem dni przed jej terminem. W wezwaniu, które otrzymasz określony będzie dokładny termin i miejsce stawiennictwa (pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej), w którym należy się stawić.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu (60) lat życia.

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!

Źródło: 300 tysięcy Polaków otrzyma wezwania przed komisję wojskową! Stawiennictwo obowiązkowe!