Gdzie iść do pracy po liceum i technikum 2022? Minister Edukacji ujawnił listę!

i

Autor: Piotr Mecik/East News Gdzie iść do pracy po liceum i technikum 2022? Minister Edukacji ujawnił listę!

Gdzie iść do pracy po liceum i technikum 2022? Minister Edukacji ujawnił listę!

2022-02-07 14:56

30 zawodów znalazło się na nowej liście profesji, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. Wśród nich jest pięć nowych: betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowlanej oraz technik montażu i automatyki stolarki budowlanej - podało MEiN.

Spis treści

  1. Praca po liceum i technikum 2022 - zawody
  2. Zawody przyszłości 2022 - nowe
  3. Prognoza zawody przyszłości - co to jest?

Gdzie iść do pracy po liceum i technikum 2022? Jaki zawód wybrać? Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, to dokument, do którego wydania jest zobligowany co roku minister edukacji i nauki. Publikowany jest on w lutym w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Pierwszy raz ogłoszono go w 2019 roku. Jak się okazuje celem prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Wykaz zawodów, dla których jest prognozowane szczególne znaczenie na krajowym rynku pracy ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa zawiera listę zawodów w ujęciu alfabetyczny.

Zdalne nauczanie 2022 skrócone. Ci uczniowie mogą wrócić do szkół przed 28 lutego!

Teledyski kręcone w szkole! Pamiętasz je wszystkie?

Praca po liceum i technikum 2022 - zawody

W tegorocznej prognozie jest 30 zawodów. Są to: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik transportu kolejowego.

W prognozie z 2022 roku istotne miejsce zajmuje branża budowlana, która znajduje się wśród branż o największym zapotrzebowaniu na pracowników. Zapotrzebowanie to nie uległo istotnemu zmniejszeniu w trakcie epidemii. W branży wciąż występują znaczne niedobory pracowników w niektórych zawodach. Przewiduje się dalsze znaczne zapotrzebowanie na pracowników branży w kolejnych latach na skutek utrzymującej się aktywności budownictwa mieszkaniowego oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo zerwanie łańcuchów dostaw półproduktów z Azji może zwiększyć krajowe potrzeby inwestycyjne, czytamy w komunikacie MEiN.

Zawody przyszłości 2022 - nowe

Na tegorocznej jest pięć nowych zawodów, wszystkie związane z branżą budowlaną. Są to: betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowlanej i technik montażu i automatyki stolarki budowlanej. W ubiegłym roku lista zawierała 28 zawodów. W tegorocznej nie uwzględniono trzech zawodów, które były na niej w ubiegłym roku. Są to: murarz-tynkarz, elektronik i technik elektronik.

Prognoza zawody przyszłości - co to jest?

Prognoza, obok wykazu zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na ryku krajowym, zawiera też wykazy wojewódzkie. W nich obok zawodów, na które jest szczególne zapotrzebowanie w danym regionie, wymieniono też zawody, na które jest w danym regionie zapotrzebowanie umiarkowane. Także w wykazach wojewódzkich zawody są uporządkowane w ujęciu alfabetycznym.

Czy przedłużą zdalne 2022? Ile trwają lekcje zdalne i czy dzieci wrócą szybciej do szkoły?

Dzięki opublikowanej prognozie szkoły i organy prowadzące mogą zaplanować zawody, które będą uruchamiane w nowym roku szkolnym 2022/2023. Jak informuje MEiN, uwzględnia ona dane Instytutu Badań Edukacyjnych opracowane w szczególności na podstawie statystyki publicznej (Główny Urząd Statystyczny), danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Systemu Informacji Oświatowej. Ważną rolę odgrywają również opinie rad sektorowych do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw Kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego. 

Sonda
Lekcje zdalne 2022 powinny być wprowadzone?
Źródło: Gdzie iść do pracy po liceum i technikum 2022? Minister Edukacji ujawnił listę!