Niedaleko Turku powstanie Riwiera Turecka

i

Autor: Powiat Turecki

Niedaleko Turku powstanie Riwiera Turecka

2023-06-07 20:25

Duże jezioro, szeroka plaża, domki, pomosty i wiele innych atrakcji - tym wszystkim w przyszłości będą cieszyć się mieszkańcy powiatu tureckiego. Spółka ZE PAK przygotowuje teren w Warence pod budowę ośrodka wypoczynkowego. Jeśli uda się zrealizować wszystkie plany zgodnie z projektem, będzie to miejsce z dużym potencjałem, gdzie turystyka będzie mogła rozwijać się na szeroką skalę

Niedaleko Turku powstanie Riwiera Turecka, czyli wielki kompleks wypoczynkowy nad jeziorem. To pomysł na zagospodarowanie wyrobisk po kopalni Adamów w miejscowości Warenka

Chcemy wykonać prace budowlane mające na celu oczyszczenie tego terenu i przygotowanie pod nowe funkcje, a ta funkcja to zbudowanie na terenie 65 hektarów około 270 domów na działkach o powierzchni około 700 metrów kwadratowych - powiedział prezes spółki ZE PAK Piotr Woźny

Piotr Woźny przedstawił bieżące prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia podczas ostatniej sesji rady powiatu. Zwrócił też uwagę na ogromną pomoc i wsparcie ze strony starosty tureckiego Dariusza Kałużnego, a także wójtów i burmistrzów gmin zaangażowanych w ten projekt. W Warence ma powstać też szeroka bo ponad 250 metrowa plaża. Obecnie trwają prace nad oczyszczeniem terenu pod budowę

Przygotowujemy się w sposób kompleksowy do tego żeby coś co kiedyś było bazą, zapleczem techniczno-administracyjnym, kompletnie zmieniło swoje przeznaczenie. To co możemy zrobić ze zbiornikiem to uporządkować wszystko, przygotować skarpy, przygotować plażę - dodaje Piotr Woźny

Na terenach pokopalnianych w regionie tureckim zostało jeszcze do zrekultywowania około 1000 hektarów wyrobisk, z czego zdecydowana większość stanie się w przyszłości zbiornikami wodnymi.