Pomorska Rada Oświatowa apeluje do ministra edukacji o pilne podwyżki dla nauczycieli

2021-09-29 11:22

W związku z trudną sytuacją nauczycieli, PRO w przyjętym stanowisku za konieczne uznaje pilne podjęcie przez resort edukacji działań, które będą zapobiegały dalszemu obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela. Chodzi też wprowadzenie systemu, który uatrakcyjniłby ten zawód, skłonił do kształcenia się i podejmowania pracy w szkole.

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz prestiżu zawodu nauczyciela zostało przyjęte 28 września 2021 roku.

Sytuacja nauczycieli jest zła

„Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, uznaje za konieczne wyrażenie opinii w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz konieczności podjęcia działań służących podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela” – czytamy w przyjętym stanowisku.

„Nauczyciele pełnią szczególną społeczną misję. Powinno im zatem towarzyszyć uznanie oraz dbałość o prestiż zawodu nauczyciela, w tym status ekonomiczny tej grupy zawodowej” – czytamy dalej.

"Tymczasem sytuacja nauczycieli jest bardzo trudna. Prawie połowa szkół ma problemy z zatrudnieniem pedagogów o odpowiednich kwalifikacjach. Dotyczy to zwłaszcza takich przedmiotów, jak fizyka, matematyka, chemia, język angielski, informatyka oraz przedmiotów zawodowych"

 – mówi marszałek Mieczysław Struk, przewodniczący PRO.

Szkoły próbują łatać dziury przydzielając ponadwymiarowe godziny pozostałym nauczycielom, zatrudniając emerytów i nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji. Kolejny problem to wzrost średniej wieku nauczycieli do 47 lat. Najliczniejsza grupę stanowią nauczyciele w wieku 46-55 lat. Brakuje młodej kadry, na co mają wpływ niskie zarobki nauczycieli.

W swoim stanowisku PRO za konieczne uznaje pilne podjęcie przez resort edukacji działań zapobiegających dalszemu obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela, a także wprowadzenie systemu, który w sposób znaczący uatrakcyjniłby zawód nauczyciela i skłonił do kształcenia się oraz do podejmowania pracy w zawodzie nauczyciela, w tym przez pracowników sektora gospodarki.

Podpalił auto, a pożar relacjonował w social media
Źródło: Pomorska Rada Oświatowa apeluje do ministra edukacji o pilne podwyżki dla nauczycieli