Jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. uchodźców na granicy. Dostaną jedzenie i picie

i

Autor: Fotografia Mikołaj Kiembłowski Jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. uchodźców na granicy. Dostaną jedzenie i picie

Jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. uchodźców na granicy. Dostaną jedzenie i picie

2021-08-25 19:43

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję ws. uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Rząd musi im zapewnić m.in. żywność i schronienie. Chodzi o Afgańczyków i Afganki przetrzymywane na granicy w Usnarzu Górnym.

Jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zarządził środek tymczasowy ws. osób przetrzymywanych na granicy. - Trybunał w Strasburgu zarządził środek tymczasowy wobec grupy Afgańczyków i Afganek przetrzymywanych na granicy w #UsnarzGorny. Zobowiązał polskie władze do zapewnienia wszystkim 32 osobom żywności, wody, odzieży, opieki medycznej i tymczasowego schronienia. Przesłaliśmy wniosek do rządu o niezwłoczne wykonanie zarządzenia ETPC - informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Takie same wytyczne Trybunał przekazał Łotwie. Środki tymczasowe będą obowiązywać przez trzy tygodnie, do 15 września włącznie.

Pełna treść komunikatu znajduje się >>TUTAJ<<.

Usnarz Górny: Co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy?

Od kilkunastu dnia na granicy polsko-białoruskiej przebywa grupa kilkudziesięciu osób, którzy chcą ubiegać się w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej. Nie mają możliwości, by przebywać legalnie w Polsce, ani wrócić na Białoruś, która nie jest sygnatariuszem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. - Przetrzymywanie przez wiele dni ludzi pod gołym niebem, bez ochrony przed chłodem i deszczem, bez dostępu do bieżącej wody i sanitariatów, bez zapewnienia im pożywienia jest nie tylko niehumanitarne. Jest także nielegalne. Żaden przepis prawa nie upoważnia polskich służb do prowadzenia takich działań. Uchodźcy i uchodźczynie przebywający obecnie na polskim terytorium nie mogą być także zmuszeni do ponownego przekroczenia granicy z Białorusią. Działanie takie stanowiłoby kolejne złamanie prawa międzynarodowego przez polskie władze, bowiem stworzyłoby poważne zagrożenie dla ich życia lub zdrowia - informowała wcześniej Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Polski rząd rozpoczął w środę budowę płotu na granicy z Białorusią. Ma być wysoki na blisko 3 metry i długi na ok. 180 km. Ma chronić przed nielegalnym przekraczaniem granic.

Afganistan pod rządami talibów. Jak wygląda sytuacja w kraju?
Źródło: Jest decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. uchodźców na granicy. Dostaną jedzenie i picie