Koronawirus

i

Autor: pixabay.com Koronawirus w Polsce. Ile jest dziś zakażeń?

CBOS: Ponad połowa Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem

2021-07-30 13:07

52 proc. Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem, 47 proc. wyraża takie obawy; im młodsi badani, tym odczuwany niepokój jest mniejszy - wynika z lipcowego sondażu CBOS dotyczącego nastrojów społecznych. W porównaniu z czerwcem, obawy przed zakażeniem koronawirusem w zasadzie się nie zmieniły.

Z badania wynika, że w lipcu odsetek osób nieobawiających się zakażenia tj. 52 proc, ponownie przewyższa odsetek tych, którzy takie obawy wyrażają - czyli 47 proc. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nieznacznie zwiększyła się grupa badanych, którzy raczej nie boją się zakażenia (wzrost o 1 punkt procentowy), a zmniejszyła liczba tych, którzy deklarują duże obawy w tym względzie (spadek o 1 punkt procentowy).

Jak podaje CBOS, niepokój związany z zakażeniem koronawirusem zależy przede wszystkim od wieku – im młodsi badani, tym odczuwany niepokój jest mniejszy. Brak obaw deklaruje ogółem 74 proc. respondentów między 18. a 24. rokiem życia i tylko 39 proc. osób mających, co najmniej 65 lat. Ogółem większość badanych w grupie wiekowej 55–64 lata (62 proc.) oraz 65+ (61 proc.) odczuwa strach przed możliwością zachorowania na COVID-19.

Kobiety mają większe obawy przed zachorowaniem na koronawirusa

Wśród ankietowanych odczuwających niepokój związany z zarażeniem się koronawirusem jest więcej kobiet (55 proc.) niż mężczyzn (38 proc.). Wskazano, że obawy przed zachorowaniem na COVID-19 związane są z wykształceniem respondentów. "Osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (53 proc.) częściej deklarują strach przed możliwością zakażenia niż badani z wykształceniem wyższym (46 proc.) lub średnim (43 proc.).

Chętnych na zaszczepienie się - mniej, niż było

Z badań wynika, że w lipcu odnotowano "nieduży wzrost odsetka dorosłych Polaków zaszczepionych przeciw COVID-19 przynajmniej jedna dawką (55 proc., wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem). Zmniejszyła się natomiast grupa badanych, którzy deklarują chęć przyjęcia szczepionki (14 proc, spadek o 4 punkty procentowe), a odsetek wyrażających niechętny stosunek do szczepień praktycznie się nie zmienił (27 proc.). Mała grupa respondentów nie ma określonego stosunku do szczepień (4 proc.).

Deklaracje dorosłych respondentów badania dotyczące zaszczepienia się przynajmniej jedną dawką w podziale na makroregiony Polski pokazują, że najmniej zaszczepionych osób jest wśród mieszkańców makroregionu wschodniego (45 proc.), zaś najwięcej w makroregionie północnym (61 proc.) i zachodnich obszarach kraju – w makroregionach południowo-zachodnim (59 proc.) oraz północno-zachodnim (58 proc.).

Niechęć wobec zaszczepienia się jest skorelowana z brakiem obaw przed zarażeniem się koronawirusem. Wśród badanych, którzy nie chcą się zaszczepić, połowa w ogóle nie obawia się zakażenia, a 29 proc. raczej się tego nie boi.

W lipcu odnotowano wzrost odsetka dorosłych Polaków zaszczepionych przeciw COVID-19, ale jest on znacznie mniejszy niż w ubiegłym miesiącu. Maleje grupa ankietowanych, którzy chcieliby się zaszczepić, a odsetek niechętnych wobec szczepień pozostaje praktycznie na tym samym poziomie. W porównaniu z czerwcem, obawy przed zakażeniem koronawirusem w zasadzie się nie zmieniły.

Sekrety Igrzysk Olimpijskich | ESKA XD - Niesportowe zachowanie #28
Sonda
Gdzie najbardziej lubisz spędzać wakacje?
Źródło: CBOS: Ponad połowa Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem