Mandaty 2022 - taryfikator łagodniejszy niż planowano. Jakie mandaty za prędkość? [KWOTY]

i

Autor: Artur BARBAROWSKI/East News Mandaty 2022 - taryfikator łagodniejszy niż planowano. Jakie mandaty za prędkość? [KWOTY]

Mandaty 2022 - taryfikator łagodniejszy niż planowano. Jakie mandaty za prędkość? [KWOTY]

2021-10-26 14:58

Sejmowa podkomisja zarekomendowała wprowadzenie szeregu zmian do projektu noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Jedną z nich - którą zaakceptował resort infrastruktury - jest obniżenie kary grzywny za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h z 1,5 tys. do 800 zł. Poznajcie więcej szczegółów już teraz.

Spis treści

  1. Mandaty 2022 - zmiany
  2. Mandaty - zmiany: od kiedy?
  3. Nowe Mandaty - najwyższe mandaty

Mandaty 2022 - taryfikator jest łagodniejszy niż początkowo zakładano. Chodzi przede wszystkim o przekroczenie prędkości o ponad 30 kilometrów na godzinę. Początkowo mandat miał wynosić 1500 złotych, ale obniżono go do 800 złotych. Z nowości natomiast pojawi się zamknięty katalog wykroczeń drogowych, dla których grzywna sądowa będzie wynosiła maksymalnie 30 tys. złotych: - Myślę, że to rozwieje wątpliwości, że naszym zamiarem nie jest danie możliwości karania grzywną sądową wynoszącą maksymalnie 30 tys. zł za każde wykroczenie drogowe (...) tylko za te wykroczenia drogowe, które zagrażają w sposób bezpośredni zdrowiu i życiu wszystkich uczestników ruchu drogowego, powiedział wiceszef infrastruktury, Rafał Weber. 

Dawid Kwiatkowski i jego hity w nieznanych wersjach. Gorący koncert w ESKA Live!

Mandaty 2022 - zmiany

Wiceszef infrastruktury, Rafał Weber, odnosząc się do dyskusji dotyczącej podniesienia minimalnej stawki mandatowej za przekroczenie prędkości większe niż 30 km/h od dopuszczalnej zauważył, że choć pierwotną propozycją było 1500 zł, resort ze względu na dużą różnicę pomiędzy mandatem za przekroczenie prędkości w przedziale 21-30 km/h, a powyżej 30 km/h, jest w stanie zaakceptować obniżenie tej kwoty do 800 zł. Wiceszef infrastruktury ocenił: 

Do nas ten argument przemówił. Faktycznie przekroczenie prędkości o 29 km/h groziłoby mandatem wynoszącym załóżmy 200 złotych, a przekroczenie prędkości o 31 km/h groziłoby mandatem w wysokości 1,5 tys. złotych. Ta różnica faktycznie jest zbyt duża. Natomiast będzie pozytywna rekomendacja dla podwyższenia z 1 tys. na 1,5 tys. stawki za jazdę bez uprawnień. Ja zauważyłem tutaj bardzo szeroki konsensus dla takiego bardzo mocnego karania osób, które poruszają się pojazdami mechanicznymi, a nie mają do tego uprawnień 

- powiedział Rafał Weber.

Mandaty - zmiany: od kiedy?

Zarekomendowano również wprowadzenie poprawki zmieniającej termin wejścia ustawy w życie z 1 grudnia 2021 roku na 1 stycznia 2022 roku. Od tego czasu ma też zacząć obowiązywać rozporządzenie MSWiA, które określi nowe stawki mandatów w taryfikatorze.

Nowe Mandaty - najwyższe mandaty

Projektowana regulacja zakłada m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych oraz zwiększenie wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 3,5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 4,5 tys. zł. Zgodnie z propozycją usprawnione ma zostać uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

Projekt zakłada także ustanowienie minimalnej wysokości kary grzywny na poziomie 1,5 tys. zł wobec sprawcy kierującego pojazdem mechanicznym, który przekracza dopuszczalną prędkość jazdy o ponad 30 km/h, niezależnie od tego, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy poza nim. Jeśli sprawca, będąc prawomocnie ukarany popełni inne wykroczenie drogowe - określone w przepisach - w ciągu 2 lat, zostanie ukarany grzywną w wysokości od 3 do 30 tys. zł.

Dawid Kwiatkowski z koncertem w ESKA Live! Poznajcie romantyczne wydanie artysty

Karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł będzie podlegać osoba kierująca pojazdem mechanicznym, niestosująca się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą bądź znakiem drogowym. Inny z artykułów przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł dla sprawcy, który prowadził pojazd na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia. Taka sama kara będzie groziła za prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu. Wprowadzony zostanie również mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Źródło: Mandaty 2022 - taryfikator łagodniejszy niż planowano. Jakie mandaty za prędkość? [KWOTY]