Egzamin z angielskiego

i

Autor: pixabay

Egzamin Ósmoklasisty 2022 angielski - WYMAGANIA. Co trzeba umieć? Zakres materiału

2022-02-08 22:03

Przed Ósmoklasistami nie lada wyzwanie. Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej po raz pierwszy przystąpią do egzaminów weryfikujących ich wiedzę zdobytą w ostatnich 8 latach. Jest to ważne wydarzenie, ponieważ wyniki testów będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły średniej. Sprawdź jaki zakres wiedzy powinien przyswoić uczeń, jakie są wymagania edukacyjne oraz w jakich terminach odbędą się egzaminy.

Już w maju 2022 r. uczniowie klas 8 przystąpią do egzaminu z języka angielskiego, który sprawdzi zdobytą przez nich wiedzę. Jest to stresujący moment dla każdego młodego człowieka, ponieważ od wyników egzaminu będzie zależało czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. Wymagania zostały określone przez Centralną Komisję Edukacyjną i będą sprawdzały poziom biegłości oraz zakres używanych środków językowych.

Egzamin Ósmoklasisty 2022 r. - terminy, godziny i wyniki testu

Terminy egzaminu głównego z języka angielskiego, dla szkół, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym zaplanowano na 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00.

Termin dodatkowy zaplanowano na 15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00.

Uczniowie przystępujący do egzaminu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2022 r.

Wynik z egzaminu z języka angielskiego będzie się mnożyło przez 0,3. To oznacza, że kandydat może z tego przedmiotu uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Egzamin Ósmoklasisty 2022 polski - WYMAGANIA. Co trzeba umieć? Zakres materiału

Ogólne wymagania egzaminacyjne:

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Gorąca 20 Radia ESKA – notowanie 04.02.2022r.
Źródło: Egzamin Ósmoklasisty 2022 angielski - WYMAGANIA. Co trzeba umieć? Zakres materiału