Rekordowa liczba komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich w gminie Kazimierz Biskupi

2022-10-01 12:06

Komputery trafiły do dzieci w ramach programu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Granty PPGR” . Chodzi o wyrównywanie szans dla dzieci, które pochodzą z rodzin pracujących dawniej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

170 komputerów trafiło do dzieci z gminy Kazimierz Biskupi, których rodzice lub dziadkowie pracowali w PGR-ach. Ta liczba komputerów to prawdziwy rekord, gdyż przeciętnie do gmin trafia ich około 90-ciu sztuk.

To są środki prawie 800 tysięcy złotych. Koszt jednego komputera jest około 5 tysięcy złotych. Jest to komputer naprawdę wysokiej klasy, także możemy sobie pomnożyć, jeżeli ktoś ma dwójkę czy trójkę dzieci to mówimy tutaj o kwocie dziesięciu, piętnastu tysięcy złotych.

powiedział wójt gminy Grzegorz Maciejewski. Przejście na naukę zdalną w czasie pandemii pokazało, że komputer do nauki w domu to w tych czasach konieczność. Z komputerów ucieszyli się uczniowie, ale i rodzice

Bardzo nam się przyda do lekcji. Pomagają dzieciakom i ułatwiają w szkole i w domu. Niektórzy mają dwójkę, trójkę dzieci i ciężko tak na jednym komputerze pracować. Przyda się do grania i do nauki.

dodają dzieci. 

Program, w ramach którego uczniowie z gminy Kazimierz Biskupi otrzymali nowe komputery wraz z oprogramowaniem ma być szansą dla dzieci z mniejszych miejscowości, żeby mogły poprzez pracę na komputerach rozwijać swoje umiejętności cyfrowe. W czasie pandemii, to właśnie te dzieci miały największy problem z nauką zdalną, gdy każde z nich musiało uczyć się przez komputer.

Myślę, że te komputery mądrze wykorzystane, a także dobrze prowadzone dzieci przez nauczycieli - to wszystko spowoduje, że niejedno z tych dzieci może osiągnąć szczyty. Mam świadomość, że bez posługiwania się dzisiaj komputerem, tak jak kiedyś bez posługiwania się książką, daleko nie zajedziemy. 

powiedział poseł Witold Czarnecki.

Warto dodać, że komputery, które trafiły do dzieci zostały im przekazane na własność.