Radni nie dali wotum zaufania staroście konińskiemu, ale dali absolutorium

2022-07-05 10:20

Przeciwko udzieleniu wotum zaufania staroście konińskiemu zagłosowało 9 radnych. Po raz pierwszy w tej grupie znaleźli się radni z Klubu PiS, którzy w poprzednich latach wstrzymywali się od głosu. Za udzieleniem wotum opowiedziało się 7 radnych. 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Sesja absolutoryjna rady powiatu konińskiego przyjęła dość zaskakujący obrót. Radni dali absolutorium dla zarządu powiatu za wykonanie budżetu za ubiegły rok, ale nie dali wotum zaufania. Wśród tej grupy znaleźli się radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Nie zgadzamy się z różnymi kwestiami, które wprowadzane są przez zarząd powiatu - dotyczy to inwestycji. Tu chodzi o całokształt tego jakie zachowania panują wśród radnych i dlatego podjęliśmy decyzję, że nie udzielimy wotum zaufania dla zarządu powiatu konińskiego.

powiedziała nam przewodnicząca klubu PiS radna Anna Woźniak. Podczas sesji starosta mówił, że nigdy nie odmawiał rozmowy i chęci współpracy z radnymi. Zdaniem wicestarosty Władysława Kocaja, przyczyna nieudzielenia wotum zaufania jest inna...

Dodajmy, że do odwołania zarządu potrzebne jest poparcie zdecydowanej większości radnych.​

Troszeczkę bardziej politycznie to wszystko jest układane. Daje to nam sygnał, który powinniśmy wziąć pod uwagę i te swoje szyki zewrzeć. W ciągu miesiąca ma być sesja, na której będzie próba odwołania zarządu.