ZUS

i

Autor: Shutterstock ZUS

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek!

2021-09-27 15:05

​To ostatni dzwonek na złożenie do ZUS wniosku o zwolnienie ze składek. Do końca września przedsiębiorcy, prowadzący sklepiki szkolne mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku.

To ostatni dzwonek na złożenie do ZUS wniosku o zwolnienie ze składek. Do końca września przedsiębiorcy, prowadzący sklepiki szkolne mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku - mówi Marlena Nowicka z Wielkopolskiego Oddziału ZUS.

Po pierwsze, powinien najpóźniej do końca września 2021 r. złożyć wniosek o zwolnienie. Po drugie posiadać dokument wystawiony przez dyrektora placówki i potwierdzający, że przedsiębiorca był związany z placówką umową najmu, przez co najmniej 14 dni w miesiącu, o który wnioskuje...

...i musi potwierdzić spadek przychodów o co najmniej 40%. , Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą wnioskować o zwolnienie za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku.​

Mogą oni ubiegać się o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku pod warunkiem, m.in. spadku przychodu o co najmniej 75 proc. Należy porównać przychód za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie w stosunku do tego samego miesiąca z 2019 roku.

Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, ale kwalifikują się do zwolnienia również mogą składać wnioski.