Zarzuty dla Doroty R! Popularna piosenkarka może trafić do więzienia na 3 lata!

i

Autor: dorzeczy.pl

Zarzuty dla Doroty R! Popularna piosenkarka może trafić do więzienia na 3 lata!

2021-11-30 12:23

Nieoficjalnie wiadomo, że Dorota R., znana piosenkarka, usłyszała zarzuty związane z działaniem na szkodę wierzycieli. Zarzuty usłyszeć miał również były mąż celebrytki Emil S., który w poniedziałek (30.11) został zatrzymany.

Dorota R. z zarzutami! Emil S. zatrzymany

Nieoficjalnie wiadomo, że śledczy prowadzą postępowanie w związku z działalnością Emila S., jako producenta filmowego. Według doniesień Dorota R. jest podejrzała o pomocnictwo do przestępstwa z artykułu 300 Kodeksu karnego, mówiącego o udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli”.

Ponadto Emil S. miał zostać we wtorek (29.11) zatrzymany i jest w tej sprawie przesłuchiwany. Dorota R. nie była zatrzymywana. Wezwano ją do prokuratury, gdzie również została przesłuchana.

Czego dokładnie dotyczy artykuł 300 kk?

300) § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Giulio Berruti o współpracy z Dodą i porównaniach do Michele Morrone
Źródło: Zarzuty dla Doroty R! Popularna piosenkarka może trafić do więzienia na 3 lata!