Zmiany w prawie spadkowym w Polsce

i

Autor: pixabay.com Zmiany w prawie spadkowym w Polsce

Zmiany w prawie spadkowym 2022 - kto nie będzie dziedziczył?

2022-03-07 11:10

Szykują się zmiany w polskim prawie spadkowym. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją odpowiedniej ustawy. Nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze w 2022 roku. Sprawdźcie, jak będzie wyglądała kwestia dziedziczenia.

Zmiany w prawie spadkowym przygotowywane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt nowelizacji jest na etapie opiniowania, a jeśli przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe przepisy określające zasady dziedziczenia mogą zacząć obowiązywać jeszcze w 2022 roku. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim spadkobierców ustawowych, czyli osób którym prawo do dziedziczenia przypada w wówczas, gdy spadkodawca nie określił podziału swojego majątku w testamencie. Jakie zmiany zostały przewidziane w projekcie nowelizacji prawa spadkowego? Kto nie będzie mógł dziedziczyć po zmarłej osobie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dalszej części naszego artykułu.

Dramat matki - Zostawiła córeczkę na wojnie, żeby ratować życie drugiej

Zmiany w kwestii spadkobierców ustawowych - co przewiduje nowelizacja?

W przypadku podziału majątku podstawowe znaczenie ma testament stanowiący ostatnią wolę osoby zmarłej. Jeśli taki dokument nie został sporządzony, lub osoby w nim wymienione nie mogą bądź nie chcą dziedziczyć, zaczynają obowiązywać przepisy, na podstawie których dziedziczą spadkobiercy ustawowi. Obecna ustawa wyróżnia kilka grup spadkobierców ustawowych:

  1. Dzieci i małżonek spadkodawcy - w miarę możliwości dziedziczą równe części, lecz małżonek nie może dostać spadku mniejszego, niż 1/4 całości spadku.
  2. Małżonek i rodzice spadkodawcy - równy podział w przypadku nieposiadania dzieci przez spadkodawcę. Jeśli zaś rodzice spadkodawcy nie żyją, spadek przypada rodzeństwu lub zastępnym rodzeństwa. Jeśli spadkodawca nie posiadał rodzeństwa, całość spadku przypada małżonkowi.
  3. Dziadkowie - jeśli spadkodawca nie był w związku małżeńskim, nie miał dzieci, rodzeństwa ani rodziców, spadek przypada jego dziadkom. Jeśli nie żyją, spadek przypada ich dzieciom lub młodszym pokoleniom.
  4. Pasierbowie - jeśli małżonek spadkodawcy ma dzieci z poprzedniego związku, a spadku nie można przekazać osobom wymienionym powyżej, spadek przypada pasierbom.
  5. Jeśli spadku nie można przekazać żadnej z wyżej wymienionych grup, spadek przypada gminie lub skarbowi państwa.

W praktyce do spadku mogą więc zostać powołani nawet bardzo dalecy krewni osoby zmarłej. Najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy na spadku spoczywa dług i został odrzucony przez bliższych krewnych. Projekt nowelizacji ma zmniejszyć krąg spadkobiorców ustawowych. Ograniczenie obowiązywałoby trzeci z wymienionych przypadków, czyli dziadków, ich dzieci i dalsze pokolenia. Krąg spadkobierców ograniczony zostałby do wujów, ciotek, stryjów, stryjenek i ich dzieci. Zmiany mają więc przede wszystkim ułatwić pracę sądom i skrócić całą procedurę.

Inne zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji

Nowelizowane przepisy określają też zasady uznawania kogoś za osobę niegodną dziedziczenia. Obecnie ma to zastosowanie w przypadku gdy:

  • Osoba świadomie popełniła ciężkie przestępstwo przeciwko spadkodawcy,
  • Podstępem lub groźbą skłoniła spadkodawcę do sporządzenia/zmiany/odwołania testamentu lub przeszkadzała spadkodawcy w wykonaniu którejś z tych czynności,
  • Specjalnie zniszczyła, ukryła, podrobiła lub przerobiła testament, bądź skorzystała z testamentu podrobionego/przerobionego przez inną osobę.

W nowelizowanej ustawie miałby zostać dodany zapis o: osobach uporczywie niewykonujących obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy lub uporczywie uchylającej się od sprawowania opieki nad spadkodawcą.

Źródło: infor.pl

Źródło: Zmiany w prawie spadkowym 2022 - kto nie będzie dziedziczył?