Kuchenka gazowa

i

Autor: pixabay.com Kuchenka gazowa

OCHRONA TARYFOWA - dla kogo jest przeznaczona? Na czym polega?

2022-04-27 13:37

Ochrona taryfowa ma w założeniu zapobiec konieczności płacenia wyższych rachunków za gaz ziemny. Kto jest objęty taką ochroną? Na jakich zasadach działa? Odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziecie w naszym artykule.

Ochrona taryfowa - dla kogo jest przeznaczona? Na czym polega? Dziś wiele osób może zadawać takie pytanie. Nie powinno to dziwić. Wysokie ceny gazu to obecnie zmora milionów Polek i Polaków, a sytuację pogarsza inflacja, zawirowania na globalnych rynkach i decyzja Rosji o wstrzymaniu dostaw dla naszego kraju. Ochrona taryfowa w swojej obecnej formie obowiązuje od 29. stycznia 2022 i najprawdopodobniej będzie funkcjonować do 2027 roku. Tak wynika ze słów Anny Moskwy. Po tym, gdy władze Rosji odcięły Polsce dostawy gazu to, że nasz kraj nie chciał płacić za paliwo w rublach, ministrzyni klimatu i środowiska powiedziała: Ochrona taryfowa zostanie przedłużona do 2017 r. dla całego pakietu odbiorców. Kto należy do owego "pakietu odbiorców" i jak działa ochrona taryfowa? O tym w dalszej części artykułu.

Warszawa jak Nowy Jork. Rusza program skanowania ulic

Czym jest ochrona taryfowa?

Mówiąc najkrócej, ochrona taryfowa to regulacja dająca możliwość skorzystania z niższych cen paliwa gazowego. Ma to uchronić ludzi oraz różne instytucje przed wahaniami cen gazu. Od 29 stycznia 2022 roku ochrona taryfowa obejmuje szeroką grupę podmiotów.

Kogo obejmuje ochrona taryfowa?

Do ochrony taryfowej uprawnione są:

 • gospodarstwa domowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne.

Większość z wymienionych podmiotów ma obowiązek złożenia oświadczenia, jeśli chce skorzystać z ochrony taryfowej. Kto jest zwolniony? O tym dalej.

Ochrona taryfowa - OŚWIADCZENIA. Kto nie musi ich składać? Gdzie znaleźć wzory?

Oświadczenia są potrzebne dla podmiotów rozliczających się na podstawie taryfy. Z obowiązku ich składania zwolnione są gospodarstwa domowe. Ochrona obejmuje je automatycznie. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe również podlegają ochronie z automatu, lecz muszą składać oświadczenia, w których deklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele. Standardowe oświadczenia obowiązują zaś wszystkie inne wymienione w ustawie podmioty. Można je składać on-line, na przykład za pośrednictwem strony dostawcy gazu. Wzory oświadczeń znajdziecie na tej stronie.

Źródło: OCHRONA TARYFOWA - dla kogo jest przeznaczona? Na czym polega?