Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej: Rząd przyjął projekt. Co to oznacza?

i

Autor: www.gov.pl Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej: Rząd przyjął projekt. Co to oznacza?

Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej: Jakie są nowe zasady?

2021-11-15 18:38

Nowe zasady na granicy polsko-białoruskiej. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Co to oznacza? Sprawdź konkretne postanowienia.

Dziennikarze wpuszczeni na obszar przygraniczny, możliwość zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy czy nowe uprawnienia dla funkcjonariuszy - to niektóre z ustaleń, które znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Co dokładnie się zmieni?

Czytaj także: Będą kolejne sankcje wobec Białorusi. Jest porozumienie polityczne

Koniec stanu wyjątkowego: Co się zmieni?

  • Na polsko-białoruskim odcinku granicy nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. Dlatego, aby zapewnić skuteczność działań Straży Granicznej, umożliwione zostanie wprowadzenie – na czas określony – zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy szczególnie narażonych na tego typu działania.
  • Zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.
  • W rozporządzeniu tym określony zostanie obszar oraz czas obowiązywania zakazu. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć m.in. mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów oraz osób korzystających z przejść granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy.
  • Podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania będą mogły otrzymać rekompensaty, za czas jego obowiązywania.
  • Funkcjonariusze SG będą mogli używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Komplet możliwy tylko jeśli jesteś chodzącą encyklopedią

Pytanie 1 z 10
Ile razy wybory prezydenckie po 1989 roku zostały w naszym kraju rozstrzygnięte w pierwszej turze?
Kuźnica. Tłum na przejściu granicznym. Dojdzie do szturmu migrantów?
Źródło: Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej: Jakie są nowe zasady?