Wojna w Ukrainie

i

Autor: PAP / EPA / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT Wojna w Ukrainie

Land grabbing - oto nowa strategia Putina. Na czym polega?

2022-04-25 12:54

Działania militarne Federacji Rosyjskiej skupione są obecnie w rejonie Donbasu. Wiele wskazuje na to, że Władimir Putin w tej fazie wojny przyjął strategię zwaną land grabbing. Na czym polega? Odpowiedź znajdziecie w naszym artykule.

Trwa wojna w Ukrainie. Konflikt rozpoczął się 24. lutego 2022 od inwazji wojsk rosyjskich i - choć propaganda Kremla nazywa go "operacją specjalną" - jest pełnoskalowym działaniem zbrojnym, w wyniku którego cierpi przede wszystkim ludność cywilna. Rosja chciała podbić Ukrainę, jednak liczne niepowodzenia i ogromne straty zmusiły ją do zmiany założeń. Obecnie siły agresora skupiły się na wschodzie Ukrainy. Walki toczą się przede wszystkim w rejonie Donbasu. By osiągnąć cele, Władimir Putin objął nową strategię, którą określa się mianem "land grabbing". Na czym polega takie działanie? Piszemy o tym w dalszej części naszego artykułu.

Wielkie gotowanie dla Ukrainy. Wiceprezydent Warszawy ugotował żurek

Co to jest land grabbing?

Land grabbing (zawłaszczanie ziemi) to pojęcie używane głównie w ekonomii. Może ono jednak mieć zastosowanie podczas omawiania międzynarodowych konfliktów. Chodzi o proces przejmowania kontroli nad ogromnymiobszarami gruntów rolnych. Duża skala i zakres tego działania ma zwykle poważne konsekwencje globalne. Sytuacja prawna zajętych terenów wpływa bowiem na rynki i gospodarkę zasobami naturalnymi.

Do land grabbingu dochodzi zwykle na skutek działań ekonomicznych, lecz w wypadku wojny w Ukrainie mamy do czynienia z zawłaszczaniem terenu na drodze działań zbrojnych. Wschód Ukrainy jest bogaty w zasoby naturalne i żyzne ziemie. Rosji zależy na przejęciu kontroli nad jak największymi terenami w tych regionach kraju. Dzięki temu mogłaby ona nie tylko zarządzać cennymi złożami, ale też prowadzić międzynarodowy handel produkowanymi i wydobywanymi dobrami na swoich zasadach.

Źródło: Land grabbing - oto nowa strategia Putina. Na czym polega?