Jak długo młodzi Polacy mieszkają z rodzicami? ,,Wyfruwamy z gniazda dopiero PO TYM roku życia!

i

Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Jak długo młodzi Polacy mieszkają z rodzicami? ,,Wyfruwamy z gniazda" dopiero PO TYM roku życia!

2021-08-12 14:53

Z najnowszych danych Eurostatu, przygotowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży, wynika, że w 2020 roku młodzi ludzie w Unii Europejskiej opuszczali dom rodzinny mając średnio 26,4 lata. Ten wynik różni się w poszczególnych krajach członkowskich. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce państw, w których trwa to najdłużej, choć zajmujemy w tym zestawieniu ostatnie miejsce. Młodzi Polacy wyfruwają z gniazda mając średnio 28,1 lat. Rekordziści pochodzą z Chorwacji – mieszkają z rodzicami do 32. roku życia. Eksperci Personnel Service wskazują, że pandemia, która w szczególny sposób wpłynęła na młodych ludzi może dodatkowo wpłynąć na dłuższe pozostawanie młodych w domach rodzinnych.

Przypadający 12. sierpnia Międzynarodowy Dzień Młodzieży był pretekstem dla Eurostatu do przyjrzenia się temu jak długo młodzi ludzie w Unii Europejskiej mieszkają z rodzicami. Okazuje się, że w większości krajów północnej i zachodniej Europy młodzi ludzie opuszczają dom rodzinny mając dwadzieścia parę lat. Natomiast w krajach na południu i wschodzie ta średnia oscyluje wokół trzydziestki.

- To rozróżnienie pokazuje, że istnieje zależność między stopniem rozwoju danego kraju a szybszym usamodzielnianiem się młodych ludzi. Oczywiście mieszkanie samodzielnie kosztuje, dlatego nie dziwi mnie to, że najszybciej ten proces odbywa się w wysokorozwiniętych, bogatych krajach, takich jak Dania czy Szwecja. Natomiast w Chorwacji czy Bułgarii, które nie są tak rozwinięte, ten proces jest wydłużony, bo często młodych przez długi czas nie stać na samodzielność – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Wyprowadzki młodych w poszczególnych krajach UE

Chorwacja, Słowacja, Malta i Włochy – to w tych krajach młodzi ludzie wyprowadzają się najpóźniej, bo dopiero po trzydziestym roku życia. Na pierwszym miejscu znajduje się Chorwacja, gdzie ten proces następuje, gdy młodzi mają średnio 32,4 lata. Na kolejnym miejscu jest Słowacja z wynikiem 30,9 lat, natomiast na Malcie i we Włoszech młodzi wyprowadzają się mając 30,2 lat. Portugalczycy opuszczają dom rodzinny średnio w wieku 30 lat. Po Chorwacji, Słowacji, Malcie, Włoszech i Portugalii w zestawieniu znajdują się odpowiednio: Bułgaria (29,9 lat), Hiszpania (29,8 lat), Grecja (29,6 lat), Irlandia (28,1 lat) oraz Polska. W naszym kraju, podobnie jak w Irlandii, młodzi wyprowadzają się od rodziców mając 28,1 lat. Tym samym Polska zamyka pierwszą dziesiątkę krajów, w których ten proces trwa najdłużej.

Na przeciwnym biegunie tego zestawienia znajdują się Szwecja, gdzie już 17,5-latkowie wyprowadzają się od rodziców. Następnie jest Luksemburg, gdzie średnio w wieku 19,8 lat wyfruwa się z rodzinnego miasta. Podium zamyka Dania, gdzie średni wiek uniezależnienia się w kontekście mieszkania bez rodziców to 21,2 lata.

Mężczyźni dłużej mieszkają z rodzicami

Z danych Eurostatu wynika, że w krajach Unii Europejskiej mężczyźni opuszczają gospodarstwa domowe później niż kobiety – średnio 27,4 lata vs. 25,4 lata u kobiet. Tendencja ta była obserwowana we wszystkich krajach, tj. młode kobiety wyprowadzały się z domu rodzinnego wcześniej niż młodzi mężczyźni. Jedynym wyjątkiem była Szwecja, ale różnica jest niewielka (zaledwie 1 miesiąc).

Największe różnice między płciami stwierdzono w Rumunii, gdzie młodzi mężczyźni wyprowadzali się z domu rodzinnego w wieku 30 lat, a kobiety w wieku 25,5 lat (różnica między płciami wynosi 4,5), a następnie w Bułgarii, gdzie mężczyźni wyfruwali z gniazda w wieku 32 lat, a kobiety 27,8 lat (różnica wynosi 4,2). W Chorwacji zarówno młodzi mężczyźni, jak i kobiety wyprowadzili się najpóźniej w UE (w wieku odpowiednio 34 i 30,9 lat), co stanowi trzecią co do wielkości różnicę między płciami wynoszącą 3,1.

Szwecja, Luksemburg i Estonia odnotowały najmniejsze różnice między płciami, wynoszące odpowiednio 0,1, 0,4 i 0,5 między młodymi mężczyznami i kobietami opuszczającymi dom rodzinny.

- Różnica między płciami była bardziej wyraźna w krajach, w których młodzi ludzie opuszczali dom rodzinny później. Natomiast w tych miejscach, gdzie wcześniej młodzi opuszczają dom, różnica jest mniejsza. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę, że możliwość wyprowadzki często determinuje podjęcie jakiejkolwiek pracy, nawet dorywczej, która pozwala na pokrycie części lub całości wydatków związanych z samodzielnym mieszkaniem. Jeżeli do tego jest to praca w sektorze, który interesuje młodą osobę i z którą wiąże przyszłość, jest to najlepszy start w dorosłość i budowanie własnej kariery zawodowej – podsumowuje Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Źródło: Materiały prasowe Personnel Service

Leśna bimbrownia zlikwidowana. 700 litrów alkoholu przejęła KAS
Źródło: Jak długo młodzi Polacy mieszkają z rodzicami? ,,Wyfruwamy z gniazda" dopiero PO TYM roku życia!