Godło Polski

i

Autor: canva.com Godło Polski

Godło Polski czeka REWOLUCYJNA ZMIANA? Uwagi zostały już zgłoszone

2021-10-26 9:55

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczącej symboli narodowych. Teraz okazuje się, że swoje uwagi ma resort sprawiedliwości. Dotyczą one Orła w koronie. Czy Godło Polski czeka rewolucyjna zmiana?

Biały orzeł w złotej koronie to obowiązujące Godło Rzeczypospolitej Polskiej. Ten symbol państwowy na przestrzeni wieków wielokrotnie zyskiwał nowy wygląd, a ostatnią dużą zmianę przeszedł po transformacji ustrojowej. Nowy wzór godła przewidywał wtedy przywrócenie korony, której orzeł był pozbawiony w czasach PRL. W 2021 roku uznano, że symbole narodowe wymagają korekty i odświeżenia. Zaplanowano między innymi przestawienie kolejności zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Zmiany miały dotyczyć także Godła Polski. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stwierdziło, że ów symbol powinien być "dostosowany do możliwości technik graficznych". W tym celu w koronie orła miałyby się pojawić prześwity, a całe jego nogi, nie tylko szpony, zyskać złoty kolor. Planowane zmiany wydają się być kosmetyczne w porównaniu z tym, czego chce ministerstwo sprawiedliwości. Resort kierowany przez Zbigniewa Ziobrę zgłosił już uwagi do projektu. Jeśli zostaną uwzględnione, godło czeka największa zmiana od ponad 30 lat!

Wformie: naturalne spalacze tłuszczu

Ministerstwo Sprawiedliwości - zmiana jest "absolutna i uzasadniona"

Na początku października projekt ustawy o korekcie symboli państwowych trafił do konsultacji społecznych. Swoje uwagi zgłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości, które skierowało do MKDNiS pismo w tej sprawie. Można się z niego dowiedzieć, że resort chce dodania do wizerunku orła "dwóch gładkich kabłąków zwieńczonych złotym globem z krzyżem". Ministerstwo chce więc tzw. korony zamkniętej (łac. corona clausa).

Resort kierowany przez Zbigniewa Ziobrę twierdzi, że konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest "absolutna i uzasadniona". Podawanym argumentem jest nawiązanie do "najświetniejszych czasów polskiej państwowości". Pismo przesłane do MKDNiS stwierdza ponadto, że zamknięta korona, zgodnie z heraldyką, symbolizuje niezawisłość i suwerenność. Pod dokumentem podpisał się wiceminister Michał Woś. Odnosi się on również do ostatniego wyroku TK stwierdzającego nadrzędność Konstytucji RP nad prawem UE. Według niego, sugerowana zmiana w godle byłaby symbolicznym potwierdzeniem niezależności ustrojowej kraju.

Największe kontrowersje może wzbudzać umieszczenie na koronie krzyża. Zdaniem Wosia, nie powinno to budzić sprzeciwu osób niedeklarujących przynależności do kościołów chrześcijańskich. Podkreśla przy tym, że Polska była krajem tolerancyjnym wobec wyznawców innych religii.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Źródło: Godło Polski czeka REWOLUCYJNA ZMIANA? Uwagi zostały już zgłoszone