Zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Khwanchai Phanthong / Pexels

Czym jest SWIFT i co oznaczałoby dla Rosji odcięcie od tego systemu?

2022-02-25 9:57

Wiele mówi się o nałożeniu „bezprecedensowych sankcji” na Rosję po ataku na Ukrainę. Za tak zwaną „opcję atomową” uznaje się odcięcie tego kraju od systemu bankowego SWIFT. Czym jest ten system i dlaczego eksperci nawołują do odcięcia od niego Rosjan? Wyjaśniamy.

Czym jest system SWIFT?

Wiele państw domaga się odcięcia rosyjskiego agresora od systemu SWIFT. Czym jest ten system i co oznacza odcięcie Rosji od tego systemu? System ten powstał w latach 70. XX wieku jako następca teleksu. Obecnie jest on używany przez 11 tys. światowych instytucji finansowych do wysyłania zabezpieczonych informacji oraz do zlecania płatności.

System SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) nie ma innej akceptowanej na świecie alternatywy, ma zatem kluczowe znaczenie dla świata finansów, jego odcięcie byłoby potencjalną katastrofą dla firm działających na terenie Rosji i dla rosyjskich obywateli. Jeśli Rosja zostanie odcięta od systemu, to żadne instytucje finansowe praktycznie nie będą mogły transferować pieniędzy do tego kraju. To w praktyce oznacza, że prawie niemożliwe będzie kupowanie przez Zachód rosyjskich surowców, w tym ropy czy gazu.

Oczywiście takie posunięcie oznacza problemy dla Europy, ale również załamanie się rosyjskiej gospodarki – wielu ekspertów twierdzi, że jest to jedyna forma nacisku, która może skutkować wycofaniem wojsk rosyjskich z Ukrainy.

Blisko połowa eksportu Rosji trafia do Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii. Odcięcie Rosji od SWIFT oznaczałoby zapewne załamanie rosyjskiej gospodarki, ale efekty uboczne tego posunięcia odczuje cały świat, a zwłaszcza Europa.

Odcięcie Rosji od systemu SWIFT było jedną z sankcji planowanych przez Unię Europejską, lecz przeciwko jej wdrożeniu sprzeciwiło się kilka krajów – mowa o Cyprze, Węgrzech, Włoszech i Niemczech. Za odłączeniem Rosji od systemu są Szefowie MSZ państw bałtyckich Estonii, Łotwy i Litwy.

„Musimy nałożyć na Rosję najsurowsze sankcje, w tym oddzielenie jej od SWIFT oraz zastosować izolację polityczną” – czytamy w oświadczeniu ministrów krajów bałtyckich.

Źródło: Czym jest SWIFT i co oznaczałoby dla Rosji odcięcie od tego systemu?