SWIFT: co to, Rosja, sankcje. Czym jest system bankowym Swift?

i

Autor: canva.com SWIFT: co to, Rosja, sankcje. Czym jest system bankowym Swift?

SWIFT: co to, Rosja, sankcje. Czym jest system bankowym Swift?

2022-02-25 12:06

Wojna na Ukrainie musi się spotkać z reakcją Zachodu, kraje bałtyckie żądają odcięcia Rosji od systemu SWIFT. Taki ruch byłby jedną z najsurowszych kar, ale mógłby mieć niepożądane konsekwencje, w tym ograniczenie eksportu energii do Europy. Czy wyrzucenie Rosji z systemu SWIFT to dobry pomysł?

SWIFT: co to, Rosja, sankcje. Czym jest system bankowym Swift? Przywódcy Unii Europejskiej uzgodnili w Brukseli, że nałożą nowe sankcje na rosyjski sektor finansowy, energetyczny i transportowy oraz wprowadzą kontrolę eksportu, a także dodadzą kolejnych oligarchów do czarnej listy sankcyjnej w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Nie było jednak zgody w sprawie odcięcia Rosji od systemu transakcyjnego SWIFT. Prezydent Biden powiedział 24 lutego, że Stany Zjednoczone i Europa są zjednoczone w swoich wysiłkach, by skonfrontować rosyjską agresję na Ukrainę agresywnymi sankcjami. Belgijska usługa znana jako SWIFT łączy ponad 11 000 instytucji finansowych na całym świecie. Jest postrzegana jako potencjalna opcja nuklearna w świecie sankcji, ponieważ gdyby Rosja została wyrzucona z tego systemu, naród zostałby odcięty od znacznej części globalnego systemu finansowego. Niestety zrobienie tego nie jest proste i mogłoby się wiązać z wielkimi kosztami dla innych krajów, z których wiele jest zależnych od Rosji, chociażby w zakresie energii. To spowodowało, że niektóre narody boją się pociągać za spust.

Pomoc dla Ukrainy: Jak można pomóc mieszkańcom Ukrainy?

Dołhobyczów: Polacy na granicy czekają kilkanaście godzin na rodziny i znajomych z Ukrainy

SWIFT: co to, Rosja, sankcje. Czym jest system bankowym Swift?

SWIFT, czyli (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Komunikacji Finansowej), to globalna spółdzielnia instytucji finansowych, która rozpoczęła działalność w 1973 roku, kiedy 239 banków z 15 krajów połączyło siły, aby dowiedzieć się, jak najlepiej obsługiwać płatności transgraniczne. W rzeczywistości nie przechowuje ani nie przekazuje środków, ale pozwala bankom i innym firmom finansowym ostrzegać się nawzajem o niebezpiecznych transakcjach, które mają mieć miejsce. Zablokowanie w Rosji systemu SWIFT ograniczyłoby jej zdolność do przeprowadzania międzynarodowych transakcji finansowych, zmuszając importerów, eksporterów i banki do znalezienia nowego systemu.

Wojna na Ukrainie: Polskie wojsko podnosi gotowość bojową!