Najlepsi sportowcy, artyści, społecznicy i przedsiębiorcy w powiecie konińskim

2024-02-09 14:53

Podczas 24 Gali Powiatu Konińskiego wyróżniono czternastu kandydatów, którzy poprzez swoją pasję i zaangażowanie promują nasz region i działają dla dobra jego mieszkańców

W czterech kategoriach: gospodarka, działalność społeczna, kultura oraz sport i turystyka nominowano czternastu kandydatów. Z czego sześciu otrzymało zwycięską statuetkę. Tak w skrócie można podsumować tegoroczną Galę Powiatu Konińskiego. Mimo, że to zazwyczaj najważniejsza część uroczystości  - w tym roku było inaczej. To z powodu zakończenia kadencji obecnej rady powiatu. Dlatego podczas uroczystości podsumowano to co udało się radnym przez ten czas dla mieszkańców powiatu konińskiego zrealizować.   

Nasze życie zmienia się z dnia na dzień wraz z rozwojem wszystkich gmin leżących w granicach powiatu. Główny wpływ na ten rozwój mają nasi lokali liderzy, którzy swoją aktywnością w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego budują siłę oraz znaczenie powiatu w kraju i poza jego granicami. Organizowana, co roku, Gala pokazuje jak wielki potencjał naszego powiatu stanowią jego mieszkańcy – mówił Stanisław Bielik, starosta koniński.

W tym roku odznakę honorową "Zasłużony dla powiatu konińskiego" otrzymał wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski - za zaangażowanie w rozwój gmin powiatu konińskiego, za promocję dorobku kulinarnego oraz za wspieranie lokalnych grup działania i kół gospodyń wiejskich.

Tegorocznymi laureatami podczas gali zostali:

  • w kategorii "Gospodarka" Firma KRAMP sp. z o.o.  z Modły Królewskiej
  • w kategorii "Działalność społeczna" Stowarzyszenie "Grupa Motocyklowa JOKER'S" z gminy Grodziec
  • w kategorii "Kultura" ex aequo Kapela Podwórkowa z Kopyta z gminy Kazimierz Biskupi i Marżonetki Diamenciki z instruktorką Michaliną Janicką z gminy Sompolno
  • w kategorii "Sport i turystyka" Amelia Zielińska z gminy Sompolno (sport) i Ośrodek Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec (turystyka)

Na koniec dla wszystkich wystąpili górale z Ustronia "Estrada Regionalna Równica"