Konin wyludnia się

i

Autor: Arleta Janiak

Konin wyludnia się

2024-02-29 16:35

Miasto liczy obecnie około 66 i pół tysiąca mieszkańców. Statystyki wykazały na koniec 2023 roku ubytek o ponad 1200 osób w porównaniu z poprzednim rokiem.

Problem spadku liczby mieszkańców dotyczy większości miast w Wielkopolsce. Jednym z powodów jest trend wprowadzania się i zamieszkania poza miastem, w sąsiednich gminach. Więcej mieszkańców to większe wpływy do miejskiej kasy, dlatego władze Konina starają się zachęcić do zamieszkania w granicach miasta

Próbujemy robić wszystko, żeby tę depopulację przynajmniej zatrzymać. Na przykład wszędzie tam, gdzie możemy zlokalizować miejsca przeznaczone na mieszkalnictwo - to robimy. Zachętą jest też między innymi Konińska Karta Mieszkańca, która spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców  - powiedział zastępca prezydenta Konina Witold Nowak

Wyludnianie miasta - to problem złożony. Zdaniem Jarosława Koźlarka ze Stowarzyszenia Zmieniamy Konin zachętą do zamieszkania w Koninie może być na przykład wygląd osiedli wraz z otoczeniem wokół.

Miasto jest zaniedbane. I te przestrzenie osiedlowe, centrum miasta. To jest też jedna z tych rzeczy, które nie zachęcają do  mieszkania w Koninie. Miasto powinno być funkcjonalne, żeby było uporządkowane parkowanie, poprawiona estetyka miasta. Bo to też są rzeczy, które decydują o tym czy ktoś chce mieszkać w danym mieście, czy nie - dodaje Jarosław Koźlarek

Na przestrzeni ostatnich 20 lat spośród najbardziej wyludniających się miast w Wielkopolsce Konin zajmuje po Poznaniu i Kaliszu trzecie miejsce. Od 2002 roku w mieście ubyło 10 750 mieszkańców.