ciepłownia

i

Autor: Emilia Czerniejewska

Kolska ciepłownia dostała zielone światło na dalsze działania

2023-04-07 15:46

Kolska ciepłownia dostała zielone światło na dalsze działania. Po blisko sześciu godzinach obradowania, na specjalnie zwołanej sesji obrad Rady Miasta Koła, jednogłośnie radni podjęli decyzję.

Kolscy radni odratowali miejski cieplik. Projekt uchwały o udzieleniu poręczenia kredytu długoterminowego dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, został poparty, tym razem, przez 21 radnych.

Radni nigdy nie byli przeciwni spółkom. Wcześniej mój głos był inny. Wyjaśnienia też nastąpiły z Urzędu Regulacji Energetycznej i wiele innych i ja uważam, że dokumenty i moja wiedza, nie była pełna na głosowanie, które miało miejsce, ale udało się.

Powiedziała nam radna miasta Koła Ewa Lewicka i dodała, że poparcie radnych wynika z zaufania do prezesa spółki MZEC i teraz działania leżą po jego stronie. A warto dodać, ze skutki nie poparcia tej uchwały, mogłyby wprowadzić niepokój.

Ja dość jasno to powiedziałem, że faktycznie nie udzielenie takiego poręczenia i wierzcie mi państwo, wolałbym nie prosić o tą uchwałę, ale nie udzielenie takiego poręczenia, to rzeczywiście spółka staje się najpierw niewypłacalna i w zasadzie szukamy inwestora, który przejmie ją.

Powiedział nam Przemysław Stasiak, prezes MZEC Koło. Przypomnijmy, warunkiem uzyskania kredytu było poręczenie przez samorząd miejski 120 procent kredytu, czyli kwoty 13,2 mln zł. Kredyt ma być przeznaczony na zakup praw do emisji dwutlenku węgla oraz zakup miału węglowego i biomasy w 2023 roku.